Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen (10 op)

Toteutusaika: Jakso 2: 1.1.2019-31.5.2019 (huom. alkaa maaliskuussa)

150,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 10 op
Toteutusaika 11.3.2019-31.5.2019
Webinaarit/opetus Opetus järjestetään Humakin Helsingin TKI-Ilkassa seuraavasti:

 • ma 11.3. Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen, T2 (NS-A)
 • ma 6.5. Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen, T2 (NS-A)
 • ma 20.5. Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen, T2 (NS-A)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.2.2019 23:59:00
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha, nina.simolaalha(at)humak.fi p. 020 7621 296

Sisältö:

 • Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisenä kehittämistyönä, jossa arvioidaan olemassa
  olevia toimintakäytäntöjä ja rakennetaan hyvään hallinnointiin ja liiketoiminnan eettiseen  38
  koodiin perustuvia toimintatapoja.
 • Opiskelija vahvistaa itseohjautuvaa orientaatiotaan ja etsii tapauskohtaisia sovelluksia opinnoissa käsiteltyjen yleisten periaatteiden mukaisesti.

Osaamistavoitteet

 • Tuntee eri toimijoiden hallinnollisen ja taloudellisen perustan ja rahoitusrakenteet
 • Osaa perustella hyvän hallinnoinnin (CG) ja liiketoiminnan eettisen koodin merkityksen
 • Hallitsee asiakaslähtöisen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen periaatteita ja käytäntöjä
 • Tuntee HR-palveluiden tuotteistamisprosessit ja osaa analysoida, arvioida ja kehittää
  tuote- ja palveluprosesseja
 • Tuntee ulkoisen ja sisäisen työnantajakuvan muodostumisen ja hallitsee työnantajabrändin rakentamisen
 • Tuntee rekrytoinnin kanavat, menetelmät ja taustaselvitykset
 • Osaa rakentaa perehdyttämisen kokonaisuuden työpaikan toimintakulttuurin lähtökohdista.

Lue lisää Työyhteisön kehittäjäkoulutuksesta (linkki vie Humakin verkkosivuille).