Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot
Toteutusaika 07.01.2021 – 31.05.2021
Aikataulut HUOM! Humak seuraa koronatilanteen kehittymistä ja lähiopetukset voidaan siirtää tarvittaessa verkkoon.

Lähiopetus:

  • 02.02.2021 09.00 – 16.00 B1.13
  • 31.03.2021 09.00 – 16.00 B1.13
  • 18.05.2021 09.00 – 16.00 Ilkka auditorio
Viimeinen ilmoittautumispäivä 16.12.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)

Sisältö

Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisenä kehittämistyönä, jossa arvioidaan olemassa olevia toimintakäytäntöjä ja rakennetaan hyvään hallinnointiin ja liiketoiminnan eettiseen koodiin perustuvia toimintatapoja. Opiskelija vahvistaa itseohjautuvaa orientaatiotaan ja etsii tapauskohtaisia sovelluksia opinnoissa käsiteltyjen yleisten periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteet

Opiskelija

  • tuntee eri toimijoiden hallinnollisen ja taloudellisen perustan ja rahoitusrakenteet
  • osaa perustella hyvän hallinnoinnin (CG) ja liiketoiminnan eettisen koodin merkityksen
  • hallitsee asiakaslähtöisen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen periaatteita ja käytäntöjä
  • tuntee hr-palveluiden tuotteistamisprosessit ja osaa analysoida, arvioida ja kehittää tuote- ja palveluprosesseja
  • tuntee ulkoisen ja sisäisen työnantajakuvan muodostumisen ja hallitsee työnantajabrändin rakentamisen
  • tuntee rekrytoinnin kanavat, menetelmät ja taustaselvitykset
  • osaa rakentaa perehdyttämisen kokonaisuuden työpaikan toimintakulttuurin lähtökohdista.