HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 op -osaamiskokonaisuus

Haluatko syventää osaamistasi henkilöstöjohtamisen, työntekijöiden palkitsemisen, työnantajakuvan rakentamisen ja työhyvinvoinnin alalla? 

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot. Lähiopetus toteutetaan Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkassa, Ilkantie 4.
Toteutusaika 22.9.2020 – 31.5.2021
Aikataulut HUOM! SYKSYN 2020 LÄHIOPETUKSET ON SIIRRETTTY VERKKOON! Humak seuraa koronatilanteen kehittymistä ja myös kevään lähiopetukset voidaan siirtää tarvittaessa verkkoon.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen toteutusajat sekä lähiopetuksen ja webinaarien aikataulut löytyvät alempaa. Opetus ajoittuu klo 9-16.

Osaamiskokonaisuuden ensimmäinen opetuspäivä järjestetään 22.9.2020.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.09.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Juha Niiranen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 256)

Sisältö

Osaamiskokonaisuudessa keskitytään HR-toiminnan operatiiviseen rooliin organisaatiossa ja perehdytään monipuolisesti keskeisiin HR-toimintoihin. Sisällöllisinä painopisteinä ovat toiminnan eettisyys, hyvän hallinnoinnin periaatteet ja toimintatavat, suorituksen johtaminen sekä työhyvinvoinnin kehittämisen keskeinen merkitys organisaation toiminnassa. Lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa työhyvinvointikortin ja osaamiskokonaisuuteen liittyviä tehtäviä voi kytkeä osaksi oman työn tai oman yrityksen toiminnan kehittämistä.

Opiskelu sisältää lähiopetusta, itsenäisiä opintoja ja opiskelua verkossa. Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto. Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluuvat opintojaksot:

 • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op (YT00BZ45-3003)
 • Työterveys ja työhyvinvointi 10 op (YT00BZ46-3003)
 • Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op (YT00BZ44-3003)

Yksityiskohtaiset tiedot opintojaksojen sisällöistä löydät työyhteisön kehittäkoulutuksen Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen opetussuunnitelmasta (s. 25 lähtien).

Opintojaksojen aikataulut ja sisällöt

Osaamiskokonaisuus sisältää lähiopetusta Humakin Helsingin TKI-keskuksessa (Ilkantie 4). Lähipäivät ovat teorian ja työelämäkokemuksen vahvaa vuoropuhelua. Opintoryhmän monipuolinen työelämätausta ja -kokemus tuo keskusteluun aineksia eri aloilta ja sektoreilta.

Käy tutustumassa opintojakson verkko-oppimisympäristöön jo ennen lähiopetuksen alkua.

Osaamiskokonaisuuden ensimmäinen lähiopetuspäivä järjestetään 22.9.2019.

Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 22.09.2020 – 28.02.2021

 • ti 22.09.2020 09.00 – 14.00 (verkossa)
 • ma 02.11.2020 09.00 – 16.00 (verkossa)
 • ke 09.12.2020 09.00 – 16.00 (verkossa)

Opintojaksossa keskitytään työelämän ja työyhteisön prosessien kehittämiseen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Työsuoritusten arviointi ja työntekijöiden palkitseminen ovat keskeinen osa kokonaisuutta. Opintojakso suoritetaan työelämälähtöisesti valmentajan tukemana käytännön kehittämistehtävänä tai harjoitteluna.

Työterveys ja työhyvinvointi 28.9.2020-31.12.2020

 • ma 28.09.2020 09.00 – 16.00 (verkossa)
 • ke 10.11.2020 09.00 – 16.00 (verkossa)
 • ke 02.12.2020 09.00 – 16.00 (verkossa

Opintojaksossa perehdytään työhyvinvoinnin merkitykseen yrityksen tuloksellisuudelle ja kehittämiselle. Työelämälähtöisissä tehtävissä rakennetaan työhyvinvointia ja tuloksellisuutta kuvaavia mittareita ja analysoidaan niiden antamaa informaatiota. Kehittämistehtävät keskittyvät työhyvinvointiin ja tarkoituksena on osoittaa sen yhteys tuottavuudelle ja kilpailukyvylle.

Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 07.01.2021 – 31.05.2021

 • ti 02.02.2021 09.00 – 16.00 B1.13
 • ke 31.03.2021 09.00 – 16.00 B1.13
 • ti 18.05.2021 09.00 – 16.00 Ilkka Auditorio

Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisenä kehittämistyönä, jossa arvioidaan olemassa olevia toimintakäytäntöjä ja rakennetaan hyvään hallinnointiin ja liiketoiminnan eettiseen koodiin perustuvia toimintatapoja. Opiskelija vahvistaa itseohjautuvaa orientaatiotaan ja etsii tapaus-kohtaisia sovelluksia opinnoissa käsiteltyjen yleisten periaatteiden mukaisesti.

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Osaamiskokonaisuus sopii erityisesti työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto.

Huom. Mikäli olet kiinnostunut Työyhteisön kehittäjäopintojen väyläopinnoista, jotka avaavat mahdollisuuden hakea tutkintokoulutukseen, valitse väyläopinnot.