Finlandssvenskt teckenspråk (Suomenruotsalainen viittomakieli) 5 sp, våren 2022

Haluatko oppia suomenruotsalaista viittomakieltä, ja samalla treenata ruotsia? Lär dig enkla fraser och meningar för att delta samtal på finlandssvenskt teckenspråk. Bekanta dig med en av våra minsta minoritetsspråk, dess särdrag och språkgemenskap. Vi lär oss tecken och fraser gällande familj, vardag, hobbier och arbete, samt numeraler och handalfabetet.

Kursen är för alla som har intresse i språk och tillgänglighet. Undervisningen sker mest på svenska, men du får ställa frågor även på finska.

Du kommer att behöva en snabb nätförbindelse, webbläsaren (Chrome rekommenderas), samt videokonferensprogrammet Zoom installerad på datorn. Uppgifter kan bara delvis göras via mobil, under webbseminarier behövs det en dator.

Utbildning Öppna YH
Studiesätt Nätstudier
Kursdatum 7.2.2022–6.5.2022
Schemaläggning Undervisningen ordnas online. Vi kommer att ha fem webbseminarier, dessutom finns det självständig arbete och några gruppuppgifter under hösten.

Webbseminarier:

  1. Välkommen / to 10.2 kl. 16–17.30
  2. Vardag / on 2.3 kl. 16–17.30
  3. Arbete och studier / to 24.3 kl. 16–17.30
  4. Hobbier / on 6.4  kl. 16–17.30
  5. Avslutning / to 21.4 kl. 16–17.30
Sista anmäldningstid 30.01.2022 klo 23.59.
Kontaktperson Liisa Halkosaari (etunimi.sukunimi@humak.fi, tel. 0400 349 392)

Studerande:

  • kan beskriva fenomen som relaterar till språkets utrotningshotade ställning samt språkets återupplivande
  • kan beskriva det finlandssvenska teckenspråkets särdrag, variationer och språkgemenskap
  • kan planera utvecklingen av färdigheter i det finlandssvenska teckenspråket och bedöma sina språkkunskaper
  • kan analysera andra språks inverkan på det finlandssvenska teckenspråket
  • behärskar det finlandssvenska teckenspråket enligt sina egna kompetensmål på nivå A1, A2 eller B2