Eurooppa nuorisotyön työkenttänä (YAMK) 5 op, kevät 2022

Viime vuodet ovat olleet Euroopassa nuorisotyön voimakkaan kehittämisen aikaa. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat omalta osaltaan tukeneet kehitystä sekä lisänneet nuorisotyön tarvetta käsitellä nuorisotyön teemoja kansallista tasoa laajemmassa perspektiivissä.

Sisällöt: 

 • Nuorisotyön keskeiset kansainväliset sopimukset
 • Nuorisotyön kansainväliset rakenteet ja foorumit
 • Nuorisotyön ajankohtaiset kansainväliset teemat
 • Nuorisotyö eri maissa
 • Nuorisotyön kansainvälisyyden edistäminen

Opintojakso jakautuu neljään osioon:

 • Orientaatio
 • Kansainväliset sitoumukset
 • Nuorisotyö eri maissa
 • Nuorisotyön kansainvälisyyden edistäminen

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -koulutuksen opintoja ja ne sopivat nuorisotyön tehtävissä toimiville.

Ennakkovaatimukset

Suosituksena aikaisemmat nuorisotyön opinnot ja/tai alan työkokemus.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 25.4.2022-22.5.2022
Aikataulut ja työskentelytapa Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, joiden lisäksi opintojen alussa ja lopussa on webinaari. Webinaareihin osallistumista suositellaan, mutta muuten opintojakso on opiskeltavissa omaan tahtiin. Opintojakso jakautuu neljään temaattiseen kokonaisuuteen (orientaatio, kansainväliset sitoumukset, nuorisotyö eri maissa
ja nuorisotyön kansainvälisyyden edistäminen). Kokonaisuudesta toiseen voi edetä omaan tahtiin itsenäisesti. Kuvaus täsmentyy myöhemmin.Opintojakson webinaarit:

 • 25.04.2022 klo 12.00 – 16.30
 • 19.05.2022 klo 12.00 – 16.30
Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.04.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Merja Kylmäkoski (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 287)

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija 

 • osaa arvioida kansainvälisten sopimusten soveltamista nuorisotyön arjessa ja tarkastella kriittisesti kansainvälistä yhteistyötä
 • osaa hyödyntää innovatiivisesti kansainvälisten sopimusten tarjoamia mahdollisuuksia ja kehittää työyhteisönsä kansainvälisen yhteistyön muotoja ja käytänteitä
 • osaa suunnitella, toimeenpanna ja johtaa kansainvälisiä nuorisotyön kehittämishankkeita sekä tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.