Esimiestyö ja johtaminen (YAMK) 5 op, syksy (Ammattiliitto JHL)

Esimiestyö ja johtaminen YAMK -opintojakso antaa opiskelijalle yleisiä valmiuksia toimia esimies- ja johtotehtävissä erilaisissa organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Opinnoissa perehdytään johtamisen tietoperustaan ja teoriatiedon soveltamiseen käytäntöön opiskelijan omalla ammattialalla.

Sisältö

 • johtamisen ja esimiestyön tietoperusta
 • strateginen, operationaalinen ja henkilöstöjohtaminen
 • esimiestyö
 • vapaaehtoistoiminnan johtaminen
 • kestävä kehitys ja johtaminen
 • oman alan organisaation johtamiseen liittyvän kehittämissuunnitelman tekeminen

Lisätiedot

Opintojakson suorittamisessa tarvitaan tabletti tai tietokone, nettiyhteys, mahdollisuus nauhoittaa videota, kuunnella ja katsella videoita.

Koulutus Avoin AMK, CampusOnlinen kautta JHL:n jäsenille tarjottava opintojakso.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2021 – 31.12.2021
Aikataulut Opintojakso on itsenäisesti omaan tahtiin suoritettava. Opintojakso tulee suorittaa toteutusajan päättymiseen mennessä.
Opintojakson opiskelu sisältää itsenäistä verkkotyöskentelyä, omatahtisesti katsottavissa ja kuunneltavissa olevaa aineistoa sekä lukemistoja. Tehtävissä on myös ajankohtaisiin hankkeisiin tutustumista sekä haastattelun tekoa.  Opintojakso opiskellaan ajasta ja paikasta riippumattomasti verkossa. Opiskeluun sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä sekä toisten tekemien tehtävien kommentointia ja vertaisarviointia. Opintojaksoon kuuluu webinaareja. Webinaareihin osallistuminen on vapaaehtoista. Webinaarit tallennetaan ja ovat katsottavissa jälkikäteen.Opintojakson webinaarit

 • 10.9.2021 klo 9.15–10.45
 • 15.10.2021 klo 9.15–10.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.8.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö  Pasi Toivanen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 322)

HUOM!

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu JHL:n jäsenille. Ostamalla tämän koulutuksen vakuutat, että olet JHL:n jäsen. Muut voivat ilmoittautua tästä linkistä.

Opiskelija:

 • on perehtynyt johtamisen tietoperustaan ja oman ammattialansa johtamisprosesseihin
 • osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimies- ja johtotehtävissä
 • osaa kehittää oman alan organisaation operationaalista johtamista muuttuvassa työelämässä
 • ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen organisaation johtamisessa

”Hienoa että tämän tyyppisiä avoimia kursseja järjestetään, jotta voi hankkia itselleen tarpeellisia koulutuspohjia työhönsä tai tulevaisuuden opintoja ajatellen. (–)”

”Sisältö oli mielenkiintoinen ja toteutus erinomainen, mielenkiinto säilyi läpi koko kurssin”

”Parasta ovat olleet työelämään ja käytäntöön sidotut oppimistehtävät, joissa on voinut soveltaa ja avartaa oppimaansa teoriatietoa.”

”Kurssissa ehdottomasti parasta oli sen työelämälähtöisyys ja se, että koen voivani aidosti hyödyntää oppimaani tämän hetkisessä työtehtävässäni.”

”Tykkäsin kurssin käytännönläheisyydestä ja työelämän linkeistä/videoista, jotka elävöittivät kurssia hyvin. Verkko-opinnot sai toteuttaa itsenäiseen tahtiin, joka sopi työelämän ja opiskelujen yhteensovittamiseen. Minulla ei ole kehittämisideoita. Kurssi oli erittäin onnistunut!!”