Esimiestyö ja johtaminen (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 22.1.2021-31.5.2021
Aikataulut Opintojakso on opiskeltavissa 22.1.2021-31.5.2021 välisenä aikana. Opintojakso on itsenäisesti omaan tahtiin suoritettava.
Opintojakson opiskelu sisältää itsenäistä verkkotyöskentelyä, omatahtisesti katsottavissa ja kuunneltavissa olevaa aineistoa sekä lukemistoja. Tehtävissä on myös ajankohtaisiin hankkeisiin tutustumista sekä haastattelun tekoa.  Opintojakso opiskellaan ajasta ja paikasta riippumattomasti verkossa. Opiskeluun sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä sekä toisten tekemien tehtävien kommentointia ja vertaisarviointia. On suositeltavaa, että opiskelija osallistuu aluksi aloituswebinaariin, jossa esitellään jakson sisällöt ja tehtävät.Aloituswebinaareja järjestetään keväällä 2021 (valitse toinen webinaareista):

 • Pe 22.1. klo 9.15–10.45
 • Pe 5.3. klo 9.15–10.45

Webinaareihin osallistuminen on vapaaehtoista. Webinaarit tallennetaan ja ovat katsottavissa jälkikäteen.

Viimeinen ilmoittautumispäivä Ilmoittautuminen alkaa 16.11.2020 ja päättyy 14.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö  Pasi Toivanen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 322)

Sisältö

Esimiestyö ja johtaminen YAMK -opintojakso antaa opiskelijalle yleisiä valmiuksia toimia esimies- ja johtotehtävissä erilaisissa organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Opinnoissa perehdytään johtamisen tietoperustaan ja teoriatiedon soveltamiseen käytäntöön opiskelijan omalla ammattialalla.

Sisällöt

 • johtamisen ja esimiestyön tietoperusta
 • strateginen, operationaalinen ja henkilöstöjohtaminen
 • esimiestyö
 • vapaaehtoistoiminnan johtaminen
 • kestävä kehitys ja johtaminen
 • oman alan organisaation johtamiseen liittyvän kehittämissuunnitelman tekeminen

Tavoitteet

Opintojakson opiskeluaan opiskelija:

 • on perehtynyt johtamisen tietoperustaan ja oman ammattialansa johtamisprosesseihin
 • osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimies- ja johtotehtävissä
 • osaa kehittää oman alan organisaation operationaalista johtamista muuttuvassa työelämässä
 • ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen organisaation johtamisessa

Muuta huomioitavaa

Opintojakson suorittamisessa tarvitaan tabletti tai tietokone, nettiyhteys, mahdollisuus nauhoittaa videota, kuunnella ja katsella videoita.