Englanti 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – Kulttuurituotanto

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 15.10.2020–14.01.2021
Aikataulut Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria, jotka molemmat toteutetaan kahtena ajankohtana.

Valitse toinen:

 • 05.11.2020 klo 09.15 – 11.45 TAI
 • 06.11.2020 klo 13.15 – 15.45

Valitse toinen:

 • 03.12.2020 klo 09.15 – 11.45 TAI
 • 04.12.2020 klo 09.15 – 11.45

Tentti:

 • 14.01.2021 klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana
Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.10.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Emma Salomaa (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 3478 43)

Sisältö

 • Kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 • Erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
 • Oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä

Tavoitteet

Opiskelija:

 • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
 • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
 • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
 • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 3. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.