Englanti 5 op, Kulttuurituotanto, kesä 2023

Opintojaksolla opitaan kulttuurituottajan työssä tarvittavia englannin kielen kirjallisia ja suullisia taitoja. Kurssin teemoja ovat mm. Contemporary arts and music, Cultural management, Entrepreneurship, Economics sekä Academic writing. Kurssi sopii kulttuurituottajiksi opiskeleville, kulttuurialalla työskenteleville sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet parantamaan englannin kielen taitoaan.

Sisältö:

  • Kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
  • Erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
  • Oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 3. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2023 – 31.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin. Opiskelijan tulee perehtyä erilaisiin materiaaleihin ja tehdä tehtäviä niiden pohjalta.

Kurssilla on runsaasti erilaisia ammattialaan liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Tehtävät ovat kielentuottamis- ja ymmärtämistehtäviä sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella, ja osa näistä vaatii opiskelijan tekemiä lyhyitä videoita, joilla hän itse puhuu kohdekieltä. Tehtävät sisältävät myös vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa.

Huomio! Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä sanastokoe sekä neliosainen lopputentti. Lopputentti koostuu kuullun ymmärtämisestä, luetun ymmärtämisestä, kirjoitustehtävästä ja suullisesta tentistä.

Ilmoittautumisaika 20.1.2023-22.5.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Taru Kemiläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
  • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä
  • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
  • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
  • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
  • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
  • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.