Englanti 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – Kulttuurituotanto

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.02.2021–07.05.2021
Aikataulut Opintojaksoon kuuluu kolme webinaaria, jotka toteutetaan kahtena ajankohtana.

Valitse toinen:

 • 11.02.2021 klo 12.30 – 15.00 TAI 12.02.2021 klo 09.15 – 11.45
 • 11.03.2021 klo 09.15 – 11.45 TAI 12.03.2021 klo 09.15 – 11.45
 • 08.04.2021 klo 09.15 – 11.45 TAI 09.04.2021 klo 09.15 – 11.45

Tentti:

 • 06.05.2021 08.00 – 16.00 välisenä aikana > Siiretty 10.5.2021 klo 08.00-16.00!
Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Taru Kimiläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

 • Kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 • Erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
 • Oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä

Tavoitteet

Opiskelija:

 • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
 • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
 • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
 • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 3. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.