Englanti 5 op (Yhteisöpedagogi) (kesä 2020) UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika 1.6.-31.7.2020, tentti 13.8.2020 klo 8.15-16 TAI 8.4.2020 tai sen jälkeen ilmoittautuville 14.8.2020 klo 8.15-16.
Webinaari Tukea tarvitseville on tarjolla kaksi vapaehtoista webinaaria (ilmoittaudu etukäteen):

  • 11.6. klo 13-16
  • 11.8. klo 13-16
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Emma Salomaa (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö ja toteutus

Opintojaksolla opitaan yhteisöpedagogiikan alalla nuoriso- ja järjestötyössä tarvittavia englannin kielen kirjallisia ja suullisia taitoja. Kurssin teemoja ovat mm. Youth and NGO work, Community education, Participatory and action-based methods, Human rights, Youth research sekä Academic writing. Kurssi sopii yhteisöpedagogiksi opiskeleville sekä nuoriso- ja järjestötyössä toimiville alan ammattilaisille.

Kurssilla on runsaasti erilaisia kielentuottamis- ja ymmärtämis- sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella, ja osa näistä vaatii opiskelijan tekemiä lyhyitä videoita, joilla hän itse puhuu englantia, sekä muiden opiskelijoiden tuotosten kommentointia. Kurssilla opiskelija perehtyy itsenäisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekee tehtäviä niiden pohjalta. Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä sanastokoe. Tehtävät tulee suorittaa 31.7.2020 mennessä.

Opiskelijoille, joille kurssi tulee amk:n pakollisiin kieliopintoihin, järjestetään 13.8.2020 (tai 8.4. tai sen jälkeen ilmoittautuville 14.8.2020) klo 8.15-16 laajempi verkkotentti (luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, kuullun ymmärtäminen, suullinen koe), jolla opiskelija osoittaa saavuttaneensa korkeakouluopiskelijoilta vaaditun vieraan kielen kirjallisen ja suullisen kielitaitotason. Mikäli opiskelija on esim. jo suorittanut alan pakolliset englannin opinnot, hän voi tällöin suorittaa kurssin esim. vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin opiskelijan ei tarvitse suorittaa loppukoetta.

Opintojakso on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti omaan tahtiin. Tukea tarvitseville on tarjolla kaksi vapaaehtoista webinaaria. Webinaareihin tulee ilmoittautua etukäteen. Webinaareissa ei käydä läpi uusia teemoja eikä jaeta uusia materiaaleja, vaan ne on tarkoitettu tueksi kurssialustalta löytyviin tehtäviin. Webinaareja ei tallennetta.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
  • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä
  • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
  • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
  • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
  • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
  • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.

Muuta

HUOM! Suuren kysynnän vuoksi avasimme opintojaksolle lisäpaikkoja ja toisen tenttipäivän. Tästä syystä 8.4.2020 tai sen jälkeen jälkeen ilmoittautuville, jotka tarvitsevat opintojakson pakollisiin kieliopintoihin, tenttipäivä on 14.8.2020 klo 8.15-16. 

Kurssin loppukokeessa (laajempi verkkotentti) tarvitaan webkamera sekä mikrofoni. Kurssitehtävien suorittamiseen opiskelijaa tarvitsee kuvausvälineen, josta hän voi siirtää kuvaamiaan videoita kurssialustalle (kännykkä).