Englanti 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – Yhteisöpedagogi (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot)

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Opetuksen kieli Suomi
Toteutusaika 1.6.2021-31.7.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin.

Opintojaksoon kuuluu loppukoe. Koe pidetään verkossa 12.8.2021 klo 8-16 . Kokeen ohjeistuskieli on suomi.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Taru Kemiläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö ja toteutus

Tämä opintojakso on suunnattu yhteisöpedagogikoulutuksen väyläopiskelijoille, ja muille opiskelijoille, joille opintojakso on osa AMK-tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja.

Opintojaksolla opitaan yhteisöpedagogiikan alalla nuoriso- ja järjestötyössä tarvittavia englannin kielen kirjallisia ja suullisia taitoja. Kurssin teemoja ovat mm. Youth and NGO work, Community education, Participatory and action-based methods, Human rights, Youth research sekä Academic writing.

Kurssilla on runsaasti erilaisia kielentuottamis- ja ymmärtämis- sekä sanastotehtäviä. Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella, ja osa näistä vaatii opiskelijan tekemiä lyhyitä videoita, joilla hän itse puhuu englantia, sekä muiden opiskelijoiden tuotosten kommentointia. Kurssilla opiskelija perehtyy itsenäisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekee tehtäviä niiden pohjalta. Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä sanastokoe.

Opintojaksoon kuuluu myös laajempi loppukoe, joka järjestetään verkkotenttinä (luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, kuullun ymmärtäminen, suullinen koe). Kokeella opiskelija osoittaa saavuttaneensa korkeakouluopiskelijoilta vaaditun vieraan kielen kirjallisen ja suullisen kielitaitotason. Väyläopiskelijat suorittavat tämän loppukokeen sisältävän opintojakson.

HUOM! Mikäli opiskelija haluaa parantaa englannin kielen osaamistaan tai on esim. jo suorittanut alan pakolliset englannin opinnot, opiskelijan ei tarvitse suorittaa loppukoetta. Ilmoittaudu opintojaksolle silloin tämän linkin kautta.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
  • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä
  • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
  • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
  • selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
  • osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä oman alan lähteistä
  • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.