e-Mentoriksi perehdytys 5 op, syksy-kevät 2020-21 UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 08.10.2020 – 03.06.2021
Aikataulut Opintojakso sisältää viisi koulutuksellista tapaamista verkossa:

 • to 8.10.2020 klo 13-15
 • to 5.11.2020 klo 13-15
 • to 3.12.2020 klo 13-15
 • to 4.2.2021 klo 13-15
 • to 3.6.2021 klo 13-15

Lisäksi opiskelija toimii itse mentorina koulutuksen aikana.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.9.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilöt Sirpa Ali-Melkkilä (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 262)

Sisältö ja toteutus

Opiskelija tutustuu verkkoympäristössä toimimiseen, mentorointiin yleisesti sekä toiminnan eettisiin periaatteisiin ja ryhmäsopimuksiin. Opiskelija toimii e-mentorina valitsemassaan toimintaympäristössä itse kokoamalleen ryhmälle. Mentoroinnin aikana reflektoidaan toiminnan edistymistä ja omaa mentorina toimimista sekä tapaamisissa että oppimispäiväkirjassa.

Opintojakso sisältää ryhmätapaamisia, itsenäistä työskentelyä ja mentorina toimimista ja raportointia.

Opintojakso sisältää viisi koulutuksellista tapaamista verkossa sekä varsinaisen mentorina toimimisen lukuvuoden aikana:

 • 2 tapaamista ennen mentoroinnin aloitusta
 • 2 tapaamista mentorointiprosessin aikana
 • mentorointiprosessi
 • 1 tapaaminen mentorointiprosessin lopuksi
 • oppimispäiväkirja

Tavoitteet

Opiskelija:

 • tietää verkossa tapahtuvan mentoroinnin periaatteet ja erityispiirteet
 • hahmottaa verkkomentoroinnin pedagogisena prosessina
 • oppii sanoittamaan ja jakamaan omaa ammatillista osaamistaan vertaisyhteisössä
 • tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista ja vertaistukeen perustuvaa toimintaa

Esitietovaatimukset

Edellytyksenä mentorina toimimiselle on useamman vuoden työkokemus omalta alalta sekä kiinnostus oman osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen.