e-Mentoriksi perehdytys 5 op 2021

Opiskelija tutustuu verkkoympäristössä toimimiseen, mentorointiin yleisesti sekä toiminnan eettisiin periaatteisiin ja ryhmäsopimuksiin. Opiskelija toimii e-mentorina valitsemassaan toimintaympäristössä itse kokoamalleen ryhmälle. Mentoroinnin aikana reflektoidaan toiminnan edistymistä ja omaa mentorina toimimista sekä tapaamisissa että oppimispäiväkirjassa.

Opintojakso sisältää viisi koulutuksellista tapaamista sekä varsinaisen mentorina toimimisen lukuvuoden aikana. Kokonaisuus toteutetaan verkossa. Edellytyksenä mentorina toimimiselle on useamman vuoden työkokemus omalta alalta sekä kiinnostus oman osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen.

Opintojakso sisältää viisi koulutuksellista tapaamista verkossa sekä varsinaisen mentorina toimimisen lukuvuoden aikana:

 • 2 tapaamista ennen mentoroinnin aloitusta
 • 2 tapaamista mentorointiprosessin aikana
 • mentorointiprosessi, joka sisältää 6 tapaamista itse valitsemasi pienryhmän kanssa verkossa noin 3 viikon välein joko yksin tai mentoriparin kanssa
 • 1 tapaaminen mentorointiprosessin lopuksi, jossa käydään kokemuksia ja kehittämisideoita läpi
 • opintojakson tehtävä on ohjeistetun oppimispäiväkirjan kokoaminen

Työskentelytavat

 • Kokonaisuus toteutetaan verkossa.
 • Opintojakso sisältää ryhmätapaamisia, itsenäistä työskentelyä ja mentorina toimimista ja raportointia.
 • Tarvittavat välineet: tietokone, webkamera ja mikrofoni sekä toimiva verkkoyhteys.
 • Kaikki tapaamiset toteutetaan Zoomin kautta.
 • Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää osallistumista perehdytystapaamisiin, mentorina toimimista sovitun ajan itse kootulle työelämälähtöiselle ryhmälle sekä raportoinnin.

Ennakkovaatimukset

Edellytyksenä mentorina toimimiselle on useamman vuoden työkokemus omalta alalta sekä kiinnostus oman osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.10.2021 – 31.05.2022
Aikataulut Opintojakso sisältää viisi koulutuksellista tapaamista verkossa. Opintojakson tapaamiset toteutetaan ZOOM verkkoympäristössä ja ne toteutetaan seuraavina torstai-iltapäivinä klo 13-15:

 1. tapaaminen to 7.10 2021 klo 13-15
 2. tapaaminen to 11.11. 2021 klo 13-15
 3. tapaaminen to 9.12.2021 klo 13-15
 4. tapaaminen to 10.2.2022 klo 13-15
 5. tapaaminen to 12.5.2022 klo 13-15

Lisäksi opiskelija toimii itse mentorina koulutuksen aikana.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.9.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilöt Sirpa Ali-Melkkilä (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 262)

 

Opiskelija:

 • tietää verkossa tapahtuvan mentoroinnin periaatteet ja erityispiirteet
 • hahmottaa verkkomentoroinnin pedagogisena prosessina
 • oppii sanoittamaan ja jakamaan omaa ammatillista osaamistaan vertaisyhteisössä
 • tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista ja vertaistukeen perustuvaa toimintaa