Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op (M), (1/19-20) ILMAINEN!

0,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika 10.10.2019–12.12.2019
Webinaarit 10.10.2019 klo 08.30–10.00
15.11.2019 klo 08.30–10.00
12.12.2019 klo 12.30–14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 03.10.2019 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Oona Tikkaoja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 213)

Sisältö

Digitaalisten tuotantojen suunnittelun ja toteutuksen menetelmät.

Toteutuksen sisällöt on tuotettu Creathon-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla ja pyrkiä kehittämään rajapintoja kulttuuri- ja ICT-alojen välillä. Meneillään oleva teknologinen muutos on nopea ja vaikeasti hahmottuva. Taide- ja kulttuurialoille se on tuonut ja tuo tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla uusia tapoja luovan työn tekemiseen ja yleisölle välittämiseen, työkaluihin, ansaintamalleihin, sisältöihin, organisointiin ja kuluttamiseen.

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa kulttuurituottajien digitaalisten toimintakenttien tuntemusta ja auttaa heitä näkemään uusia työmahdollisuuksia. Toteutuksella tutustutaan monipuolisen ja ajankohtaisen materiaalin sekä asiantuntijakaartin johdolla mm. lisätyn ja virtuaalitodellisuuden, avoimen datan ja robotiikan mahdollisuuksiin.

Opintojakso on osallistujille maksuton.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee alan digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden mahdollisuudet
  • tuntee digitaalisten tuotteiden ja konseptien tuottamisen perusteet
  • osaa suunnitella digitaalisia tuotantoja.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, mihin opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.