Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op, kevät 2023

Digitaaliset alustat ovat nykypäivää ja niiden tarjoamat mahdollisuudet tarjoavat täysin uusia mahdollisuuksia mm. toiminnan toteutuksen, yleisön/osallistujien saavuttamisen ja elämyksellisyyden näkökulmista. Opintojaksolla opit suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia ja tuotantoja digitaalisissa ympäristöissä. Opit perusteet niin lisätyn todellisuuden kuin virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksista erilaisissa tuotannoissa ja tapahtumissa sekä saat käytännönläheistä oppia striimauksesta ja virtuaalialustoista. Saat konkreettisia työkalu- ja ohjelmistovinkkejä, joita voit hyödyntää työelämässä. Opintojakso syventää ymmärrystäsi siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa laajemmin työelämään, työhön ja myös omaan toimintaasi.

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aihepiirejä:

  • Digitalisaatio
  • Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus osana tapahtumia ja tuotantoja
  • Striimaus, virtuaalialustat

Näiden aihepiirien sisällä pohditaan ja rakennetaan yhdessä ratkaisuja myös digitaalisten tuotantojen haasteisiin, kuten verkkovälitteiseen vuorovaikutukseen ja saavutettavuuteen.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen

Kenelle?

Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op -opintojakso sopii kulttuuri-, taide- ja tapahtuma-alan opiskelijoille sekä eri alojen tapahtumatuottajille – kulttuurituottajille, taiteilijoille, seurakuntien tapahtumavastaaville, urheilutapahtumien tuottajille ja muille tapahtumien digitaalisista toimintamahdollisuuksista kiinnostuneille.

Lisätiedot

Toteutuksella vierailee aihepiirien asiantuntijoita, joiden kautta osallistujat pääsevät tutustumaan konkreettisiin case-esimerkkeihin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.01.2023 – 29.04.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso pitää sisällään yhteensä neljä webinaaria. Webinaareissa aihepiirejä lähestytään käytännönläheisten case-esimerkkien, konkreettisten ratkaisujen ja käytäntöjen kautta. Lisäksi tietoa rakennetaan yhdessä keskusteluiden, pienryhmätyöskentelyn ja ideariihien kautta. Läsnäoloa webinaareissa ei velvoiteta. Webinaarien luento-osuudet tallennetaan. Webinaarit järjestetään Zoomissa.

Opintojakson aihepiirejä työstetään itsenäisinä tehtävinä verkossa. Tehtävämuodot vaihtelevat videosta keskusteluihin ja tenttiin. Tehtävillä on väljä ennakkoon suunniteltu aikaraami, joka käydään yhteisesti läpi ensimmäisessä webinaarissa. Aikaraamien sisällä tehtäviä voi toteuttaa omaan tahtiin itsenäisesti. Opintojakson päätehtävänä toteutetaan digitaalisen toteutuksen (tuotanto, tapahtuma, palvelu, konsepti-idea tms.) tuotantosuunnitelma. Tuotantosuunnitelma on mahdollista tehdä itsenäisesti, parityönä tai pienessä tiimissä. Suunnitelman voi myös halutessaan toteuttaa ja viedä käytäntöön saakka!

Opintojakson webinaarit:

  • 19.01.2023 09.00 – 11.30
  • 17.02.2023 09.00 – 11.30
  • 13.04.2023 09.00 – 11.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-1.1.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilöt Johanna Muhonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 218)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

  • tuntee alan digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden mahdollisuudet
  • tuntee digitaalisten tuotteiden ja konseptien tuottamisen perusteet
  • osaa suunnitella digitaalisia tuotantoja.

”On ollut mielenkiintoista kuulla erilaisista teknologioista ja sen mahdollisuuksista sekä oppia niistä lisää.”

”Kurssi oli älyttömän tiivispaketti täynnä asiaa!”

Sai tehdä työtä omaan projektiin liittyen ja siinähän sitten ideat liiteli.”

”Mielenkiintoinen katsaus digitaalisiin toiminta ympäristöihin. Hyvä kurssi kaikinpuolin!”