Creve: Luovien alojen virtuaalihautomo toisen asteen opiskelijoille 15 op -osaamiskokonaisuus (1/19-20), UUTUUS!

Tule mukaan palkittuun Creven yrityshautomotoimintaan!

225,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko
Toteutusaika 01.8.2019 – 31.12.2019
Webinaarit 18.09.2019 klo 09.00-12.00 (huom. päivä muuttunut)
23.10.2019 klo 09.00-12.00
28.11.2019 klo 09.00-12.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.10.2019 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Leena Janhila (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 397)

Luovien alojen yrityshautomo Creven hautomopalvelu on nyt tarjolla myös toisen asteen opiskelijoille opinnollistettuna pakettina, jossa hautomoyritykset suorittavat Kulttuurituottaja AMK-opintojen 15 op kokonaisuuden oman yrityksen kehittämiseksi.

Virtuaalihautomoon voivat osallistua yrityksen perustamis- tai liiketoiminnan kehittämisvaiheissa olevat toisen asteen opiskelijat, jotka toimivat tai aikovat toimia luovien alojen yrittäjinä.

Toisen asteen opiskelijoille suunnattu 15 op hautomopaketti voidaan liittää taideteollisen alan ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon valinnaisiin korkeakouluopintoihin. Neuvottelethan korkeakouluopintojen suorittamisesta Creven virtuaalihautomossa oman oppilaitoksesi vastuuopettajan kanssa ennen ilmoittautumista hautomoon. Voit käyttää tämän sivun tietoja esittääksesi opinnot liitettäväksi osaksi tutkinto-opintojasi.

Kuka voi tulla mukaan?

Voit tulla mukaan Creven virtuaalihautomoon, jos olet

 • opintojen loppuvaiheessa oleva toisen asteen opiskelija, jolla on tai on suunnitelmissa perustaa luovien alojen yritys

Kriteereitä osallistuville yrityksille ovat:

 • osallistuvat yritykset ovat osakeyhtiömuotoisia tai sellaisen perustamiseen hautomokauden aikana tähtääviä tiimejä (tiimissä vähintään kaksi henkilöä, tiimi voidaan kasata myös hautomokauden aikana)
 • yritysten liiketoiminnalla on kansainvälistymisen tavoitteita
 • yrittäjillä on riittävät taloudelliset ja osaamisresurssit sekä yritystoiminnalle sopiva elämäntilanne liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Creven virtuaalihautomoon otetaan syksyllä 2019 enintään 10 yritystä.

Mikä on virtuaalihautomo?

Virtuaalihautomo on valtakunnallinen hautomoympäristö, jossa saat sekä henkilökohtaista että vertaistukea yritystoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja kehittämiseen. Kehittämistavoitteet ja toimintasuunnitelma hautomokaudeksi laaditaan osallistujien kanssa kauden alussa ja etenemistä seurataan ohjaustapaamisissa.

Virtuaalihautomon toteutusmuotona ovat lähitapaamisten sijaan verkkotapaamiset niin henkilökohtaisissa, mentorointi- kuin ryhmätapaamisissa. Verkkoympäristönä käytämme BB Open LMS -alustaa ja hautomoyritykset saavat käyttöönsä omat ja yhteiset virtuaalihuoneet työskentelyyn.

Hautomokauden pituus on 5 kk (elo-joulukuu). Hautomopaketin laajuus toisen asteen opiskelijoille on 15 op.

Mitä opintoja hautomokauden aikana suoritetaan?

Creven luovien alojen virtuaalihautomopalvelu on kokonaisuudessaan opinnollistettu eli osallistumalla hautomojaksoon, suoritat samalla osia Kulttuurituottaja AMK-opinnoista. Tämä tarkoittaa, että samalla kun osallistut hautomojaksoon, suoritat korkeakouluopintoina Kulttuurituottaja AMK-opintojen mukaisesti seuraavat opintojaksot:

 • Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op: Verkkototeutuksen tehtävät suoritetaan oman yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi
 • Ammatillinen harjoittelu 4: Talous ja rahoitus 10 op: oman yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen/kehittäminen

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

 • tuntee toiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteet
 • soveltaa rahoitusosaamistaan erilaisia rahoitusmuotoja käyttämällä
 • toteuttaa rahoituksen valitsemassaan projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa
 • osaa arvioida investointien ja käyttöpääoman tarpeen.

Sisältö:

 • rahoituksen suunnittelu ja varainhankinta, toiminta- ja rahoitussuunnitelman laatiminen.

Ammatillinen harjoittelu 4: Talous ja rahoitus 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

 • tietää organisaation toiminta-ajatuksen, keskeisimmät tulosalueet sekä asiakkaat, käyttäjät ja asiakasryhmät
 • tuntee organisaation taloussuunnittelun, -seurannan ja -raportoinnin prosessit
 • soveltaa organisaation toimintaympäristön ja markkina-aseman tietämystä liiketoiminnan kehittämisessä
 • tietää organisaation rahoitusrakenteen ja rahaliikenteen käytännöt.

Sisältö:

Opintojakso on 2. tason syventävä harjoittelu. Harjoittelu suoritetaan kotimaassa tai ulkomailla ja raportoidaan Humakin Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoitteluun sisältyy organisaation tai muun yhteisön, tai sen tuotteiden ja palveluiden talouden, ansaintalogiikan, rahoituksen tai strategian analysointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Lähtötasovaatimus

Toisen asteen opiskelijoilla tulee olla suoritettuna oman oppilaitoksen yrittäjyyskurssit tai vastaavat tiedot yrittäjyyden perusteista.

Miksi hautomoon?

Creven luovien alojen hautomo on toiminut Turun seudulla kymmenen vuotta. Tuona aikana kymmenet luovien alojen yrittäjät ovat rakentaneet ja käynnistäneet liiketoimintaansa Crevessä.

Parhaina puolina hautomopalvelussa on koettu

 • tuki liiketoiminnan suunnitteluun ja rahoituksen järjestämiseen,
 • Creven tarjoama ohjaus ja projektinhallinta tavoitteisiin pääsemiseksi,
 • henkilökohtainen ja vertaistuki,
 • muiden samassa tilanteessa olevien yrittäjien kohtaaminen ja osaamisen jakaminen sekä
 • ettei yrittäjyyttä tarvitse suunnitella ja käynnistää yksin.

Crevellä on laaja valtakunnallinen verkosto ja kannustamme hyödyntämään eri alueiden asiantuntijoiden osaamista.

Virtuaalisen hautomon kautta olet luonnollisesti yhteydessä eri alueiden yrittäjiin ja yritysneuvojiin Suomessa. Virtuaalisuus antaa samalla mahdollisuuden osallistua hautomoon ja tapaamisiin mistä päin tahansa. Voit samaan tapaan hyödyntää hautomon virtuaalihuoneita asiakas-, mentori- ja rahoittajatapaamisissa hautomojaksosi aikana.

Humakin luovien alojen yrityshautomo Creve palkittiin ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen ja Suomen Yrittäjien järjestämässä valtakunnallisessa yrittäjyyskilpailussa toukokuussa 2019. Humak Crevelle myönnettiin palkinto Vakiintunut yrittäjyys ja yritystoiminnan uudistaminen. Lue lisää tästä.

Creven virtuaalihautomo toimii samaan tapaan kuin lähihautomo aiemmin, mutta valtakunnallisesti ja virtuaalisessa ympäristössä.

Saat hautomojaksosi aikana:

Liiketoiminnan suunnittelu ja työkalut

 • yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman hautomojakson ajaksi. Suunnitelmassa määritellään kehittämistavoitteet, toimenpiteet, aikataulu ja resurssit, joilla tavoitteisiin päästään. Opit suunnittelemaan omaa toimintaasi ja ennakoimaan tulevaa, määrittelemään resurssit ja budjetit toiminnallesi.
 • verkkotyökalun kehittämissuunnitelman päivittämiseksi. Työkalu on käytössäsi hautomojakson jälkeenkin.

Ohjaus, sparraus ja mentorointi

 • henkilökohtaiset ohjaustapaamiset
 • ryhmäsparraukset yhdessä muiden hautomoyritysten kanssa
 • avun rahoituksen hakemiseksi yrityksesi kehittämistoimenpiteille
 • avun sopivien mentorikontaktien löytymiseksi

Virtuaalitilat ja yhteisö

 • yrityskohtaisen virtuaalihuoneen ohjaus-, mentorointi-, asiakas- ja rahoittajatapaamisia varten. Huone on yksin sinun yrityksesi käytössä.
 • käyttöoikeuden yritysten yhteisiin virtuaalisiin ryhmätiloihin
 • olet osa hautomoyhteisöä ja Creven verkostoa. Saat apua ja tukea, et ole yksin.

Kokemuksia hautomotoiminnasta

Kulttuurituottajaopiskelija Anna Tolppa osallistui Creven hautomoon osana opintojaan ja valmistui suoraan omaan yritykseensä yrittäjäksi. Tanssistudio Flama perustettiin 2017 kesällä.

Anna Tolpan polkuun kulttuurituottajaopinnoista yrittäjäksi: