Creve – Luovien alojen valmennusohjelma 2024, 10 op

Creven valmennusohjelmasta osaamista ja verkostoja yrityksesi kehittämiseen!

Creve toteuttaa vuoden 2024 luovien alojen liiketoiminnan valmennusohjelman ajankohtaisella teemalla ”Kestävää ja kannattavaa”.

Kestävyysmurrokseen, yhteistyöhön ja liiketoiminnan kannattavaan toteuttamiseen painottuva ohjelma on rakennettu luovien alojen yrittäjille oman yritystoiminnan kehittämisen tueksi. Kevään mittaisen ohjelman aikana saat asiantuntijatukea mm. liiketoimintaosaamiseen, toiminnan uudistamiseen, innovatiivisuuteen ja rahoitukseen.

Valmennusohjelmaan kuuluva opintojakso: VAPKU2-3001 Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen (10 op)

Aiempien vuosineen tapaan ensiarvoisen tärkeää on osallistujien verkostoituminen ja vinkkien jakaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Yhteiselle keskustelulle onkin valmennusohjelmassa varattu aikaa jokaiselle tapaamiskerralle reilusti. Ryhmätapaamisten sisältämien asiantuntijaosuuden ja vertaiskeskustelun lisäksi valmennusohjelma sisältää yritys- tai pienryhmäkohtaiset mentoroinnit.

Kenelle?

Ohjelma on kohdennettu luovien alojen yrittäjänä toimiville. Mukaan voivat osallistua myös opiskelijayrittäjät.

Yritystoimintaa suunnitteleville ja yrityksen perustamisvaiheeseen suosituksena on opintojaksot: Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä ja Yritystoiminnan perusteet.

Lähtötasovaatimukset

Valmennusohjelma perustuu liiketoiminnan kehittämiseen osallistujan omasa yrityksessä tai yrityksessä, jossa työskentelee. Lähtötasovaatimuksena on perustiedot projekti-, talous-, rahoitus- ja innovaatiotoiminnasta. 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 12.1.2024-31.5.2024
Aikataulut ja työskentelytavat Valmennusohjelma sisältää viisi verkkolähitapaamista kaikkien osallistujien kesken sekä kolme ohjaus-/mentorointitapaamista hanke-/pienryhmäkohtaisesti.

Yhteisissä tapaamisissa asiantuntijapuheenvuorot ja pienryhmätehtävät sekä keskustelut muodostavat toiminnan rungon. Tapaamisten välillä itsenäinen työskentely. Kehittämistoimintaa raportoidaan ohjelman aikana.

Osallistujia pyydetään varaamaan seuraavat ajankohdat jo ilmoittautumisvaiheessa. Verkkotapaamiset pidetään seuraavasti:

 • Starttitapaaminen 12.1.pe klo 9-11
 • Verkkovalmennus 1 pe 19.1. klo 9-12
 • Verkkovalmennus 2 pe 16.2. klo 9-12
 • Verkkovalmennus 3 pe 15.3. klo 9-12
 • Verkkovalmennus 4 pe 19.4. klo 9-12
 • Verkkovalmennus 5 pe 17.5. klo 9-12

Ohjaus-/mentorointitapaamisten ajat sovitaan osallistujien kanssa. Kaikki tapaamiset toteutetaan Creve Zoomissa.

Ilmoittautumisaika 1.8.2023-30.11.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Leena Janhila (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. +358 400 349 397)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Valmennusohjelman sisältö perustuu Humakin Kultuurituottaja AMK-tutkinnon opetussuunnitelman opintojaksoon ”Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen”. Opintoina valmennusohjelman laajuus on 10 opintopistettä (op), mikä vastaa n. 270h työskentelyä omassa kehittämishankkeessa.

Valmennusohjelma toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 15. Kehittämishankkeista mukaan voi osallistua mukaan useampi henkilö.

Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen (10 op)

Opiskelija:

 • Tunnistaa yrityksen kehittämistarpeita ennakoimalla markkinan ja toimialan muutoksia.
 • Hallitsee liiketoiminnan kehittämisen suunnittelun, resursoinnin ja johtamisen.
 • Hallitsee asiakaslähtöisen kehittämisen ja palvelujen testaamisen käytäntöjä.
 • Tuntee julkisen ja yksityisen yritysrahoituksen.
 • Osaa rakentaa yhteistyötä sekä ylläpitää verkostoja ja kumppanuuksia.

Creve on toteuttanut valmennusohjelmia luovien alojen yrityksille jo 13 vuoden ajan.

Osallistuneiden yritysten mielestä tärkein hyöty ohjelmasta on ollut

 • oman liiketoiminnan kokonaisuuden, resurssien ja toiminnan suunnittelun ymmärtäminen,
 • konkreettinen apu kehittämisprojektien läpivientiin ja jatkon varmistamiseen,
 • palvelujen, verkostojen, toimintatapojen ja johtamisen kehittyminen,
 • yhdessä muiden samassa vaiheessa olevien kanssa kehittämisongelmien ratkominen, verkostoituminen ja yhteistyön käynnistyminen.