COSM 3: Kulttuurituotanto ja kestävyyden ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK – YAMK-taso
Toteutustapa Verkkokurssi, huom. opetuskieli on englanti
Toteutusaika 11.03.2021 – 31.05.2021
Aikataulu
 • 11.03.2021 opintojakso alkaa
 • 18.03.2021 1. webinaari klo 13:00-16:00
 • 06.04.2021 2. webinaari klo 13:00-16:00
 • 20.04.2021 3. webinaari klo 13:00-16:00
 • 04.05.2021 4. weinaari klo 13:00-16:00
 • 18.05.2021 5. webinaari klo 13:00-16:00
 • 31.05.2021 opintojakso päättyy
Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.3.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Marcin Poprawski (etunimi.sukunimi@humak.fi)

COSM 3 -opintojakson tavoitteet ja sisältö

Opintojakso käsittelee monitieteisesti kulttuurituotannon ja kestävyyden ulottuvuuksia. Tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa kulttuurituottajien roolia kestävyyden edistämisessä sekä laajemmin yhteiskunnassa että kulttuurituotannon alan sisällä. Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisenä kokonaisuutena, mikäli hallitsee jo COSM 1-opintojakson tarjoamat perustiedot kestävästä kulttuurituotannosta.

Sisältö

 • Kestävyyden edistäminen kulttuurialalla ja kulttuurin keinoin
 • Ympäristö- ja kaupunkisuunnittelun vaikutus kestävyyteen kulttuuriorganisaatioiden näkökulmasta
 • Kestävä kulttuuriturismi
 • Kestävyyden sosiaalinen ulottuvuus taiteen ja kulttuurin näkökulmasta
 • Taloudellinen kestävyys kulttuurituotannossa

Tavoitteet

Opiskelijat tunnistavat mahdollisuutensa ja vahvistavat kestävyyden edistäjän rooliaan kulttuurituotannon ammattilaisina.

Opintojaksolla on useita kansainvälisiä opettajia vierailijoina, katso tarkemmin alta.

COSM -osaamiskokonaisuus 15 op

COSM on 15 op:n laajuinen, YAMK-tasoinen osaamiskokonaisuus, joka koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintojaksot on mahdollista suorittaa yhtenä kokonaisuutena tai yksittäin. Jokaisella opintojaksolla tarjotaan erilainen näkökulma kestävyyden huomioimiseen kulttuurituotannossa ja organisaatioiden kehittämisessä. Tarkastelemme sitä, miten voisimme muuttaa kestämättömiä käytäntöjä pitäen mielessä myös sen tosiseikan, että monet kulttuurialan projektit perustuvat yhä kestämättömiin toimintatapoihin.

Osaamiskokonaisuuden tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat toimintamahdollisuuksia ja vahvistavat kestävyyden edistäjän rooliaan sekä kulttuurituotannon alalla että laajemmin yhteiskunnallisina toimijoina ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista. Opintojaksolla tarjotaan työkaluja kulttuuri-, taide ja kulttuuriperintöorganisaatioiden johtajien ja työntekijöiden sekä luovan alan yrittäjien kestävien arvojen mukaisen toiminnan vahvistamiseen. Tutustumme koulutuksessa myös kulttuuripolitiikan merkitykseen kestävämmän kulttuurialan rakentamisen välineenä.

Opintojaksot:

Lisätietoja

Tutustu COSM-opintojen www-sivuun: https://cosm.humak.fi. Lue myös uutinen Humakin verkkosivuilta (englanniksi). Opintojakso toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10.