COSM 2: Kestävyys luovien alojen yritystoiminnassa ja organisaatioissa 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK – YAMK-taso
Toteutustapa Verkkokurssi, huom. opetuskieli on englanti
Toteutusaika 23.02.2021 – 10.05.2021
Aikataulu Timeline:

 • 23.02.2021 opintojakso alkaa
 • 02.03.2021 1. webinaari klo 13.00-16.00 
 • 16.03.2021 2webinaari klo 13.00-16.00 
 • 30.03.2021 3webinaari klo 13.00-16.00 
 • 13.04.2021 4webinaari klo 13.00-16.00 
 • 27.04.2021 5. webinaari klo 13.00-16.00 
 • 10.05.2021 opintojakso päättyy
Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.2.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Marcin Poprawski (etunimi.sukunimi@humak.fi)

COSM 2 -opintojakson tavoitteet ja sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan luovien alojen yritystoiminnan ja organisaatioiden kestävyyskysymyksiä pääosin pohjoismaisesta näkökulmasta. Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisenä kokonaisuutena, mikäli hallitsee jo COSM 1-opintojakson tarjoamat perustiedot kestävästä kulttuurituotannosta.

Sisältö

 • Kestävyysarvot kulttuuriyrittäjyydessä
 • Kestävyys ja luovat prosessit
 • Festivaalien kestävyyskysymykset
 • Kulttuurijärjestöt kestävyyden edistäjinä
 • Luova yhteistyö ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistämiseksi

Tavoitteet

Opiskelijat ymmärtävät kestävyyden perusteet osana luovien alojen yritystoimintaa, järjestöjä ja organisaatioita.

Opintojakso toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10. 

COSM -osaamiskokonaisuus 15 op

COSM on 15 op:n laajuinen, YAMK-tasoinen osaamiskokonaisuus, joka koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintojaksot on mahdollista suorittaa yhtenä kokonaisuutena tai yksittäin. Jokaisella opintojaksolla tarjotaan erilainen näkökulma kestävyyden huomioimiseen kulttuurituotannossa ja organisaatioiden kehittämisessä. Tarkastelemme sitä, miten voisimme muuttaa kestämättömiä käytäntöjä pitäen mielessä myös sen tosiseikan, että monet kulttuurialan projektit perustuvat yhä kestämättömiin toimintatapoihin.

Osaamiskokonaisuuden tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat toimintamahdollisuuksia ja vahvistavat kestävyyden edistäjän rooliaan sekä kulttuurituotannon alalla että laajemmin yhteiskunnallisina toimijoina ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista. Opintojaksolla tarjotaan työkaluja kulttuuri-, taide ja kulttuuriperintöorganisaatioiden johtajien ja työntekijöiden sekä luovan alan yrittäjien kestävien arvojen mukaisen toiminnan vahvistamiseen. Tutustumme koulutuksessa myös kulttuuripolitiikan merkitykseen kestävämmän kulttuurialan rakentamisen välineenä.

Opintojaksot:

Lisätietoja

Tutustu COSM-opintojen www-sivuun: https://cosm.humak.fi.

Lue myös uutinen Humakin verkkosivuilta (englanniksi).