COSM 1: Kulttuuriorganisaatioiden kestävä johtaminen 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK – YAMK-taso
Toteutustapa Verkkokurssi, huom. opetuskieli on englanti
Toteutusaika 07.01.2021 – 22.3.2021
Aikataulu
 • 07.01.2021 opintojakso alkaa (Opintojakso on mahdollista aloittaa myöhemmin, viimeistään 25.1.2021)
 • 19.01.2021 1. webinaari klo 13.00-16.00 (Ensimmäinen webinaari tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin)
 • 26.01.2021 2webinaari klo 13.00-16.00 Vieraileva luennoitsija: Sacha Kagan, PhD (Leuphana University, Germany)
 • 09.02.2021 3webinaari klo 13.00-16.00 Vieraileva luennoitsija: Birgitta Persson, (Point of Value, Sweden / Olivearte Cultural Agency, Ireland)
 • 23.02.2021 4webinaari klo 13.00-16.00 Vieraileva luennoitsija: Christiaan de Beukelaer, PhD (University of Melbourne, Australia)
 • 09.03.2021 5. webinaari klo 13.00-16.00 
 • 22.03.2021 opintojakso päättyy
Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.01.2021 at 23:59:00
Vastuuhenkilö Marcin Poprawski (etunimi.sukunimi@humak.fi)

COSM 1 -opintojakson tavoitteet ja sisältö

Opintojakso tarjoaa kansainvälisen ja monialaisen katsauksen kestävään kulttuurituotantoon. Se on luonteeltaan johdanto-opintojakso, ja tarjoaa pohjatiedot COSM2 ja COSM3 -kursseille. Kokonaisuudesta on mahdollista suorittaa vain tämä opintojakso, mikäli kiinnostuksesi kohdistuu kestävän kulttuurituotanton käsitteisiin ja yleisiin kysymyksiin.

Sisältö

 • Katsaus kestävän kulttuurituotannon peruskysymyksiin
 • Kulttuuriorganisaatiot ja kestävät arvot: avainsanoja ja käsitteitä
 • Kestämättömien käytäntöjen purkaminen organisaatioissa
 • Kulttuuripolitiikan näkökulma kestävyyteen
 • Kestävyyden suhde esteettisiin arvoihin ja luoviin prosesseihin

Tavoitteet

Opiskelijat ovat tietoisia kestävyyden peruskysymyksistä kulttuurituotannossa ja tunnistavat organisaatioiden kestämättömiä käytäntöjä.

Opintojakso toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10. 

COSM -osaamiskokonaisuus 15 op

COSM on 15 op:n laajuinen, YAMK-tasoinen osaamiskokonaisuus, joka koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintojaksot on mahdollista suorittaa yhtenä kokonaisuutena tai yksittäin. Jokaisella opintojaksolla tarjotaan erilainen näkökulma kestävyyden huomioimiseen kulttuurituotannossa ja organisaatioiden kehittämisessä. Tarkastelemme sitä, miten voisimme muuttaa kestämättömiä käytäntöjä pitäen mielessä myös sen tosiseikan, että monet kulttuurialan projektit perustuvat yhä kestämättömiin toimintatapoihin.

Osaamiskokonaisuuden tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat toimintamahdollisuuksia ja vahvistavat kestävyyden edistäjän rooliaan sekä kulttuurituotannon alalla että laajemmin yhteiskunnallisina toimijoina ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista. Opintojaksolla tarjotaan työkaluja kulttuuri-, taide ja kulttuuriperintöorganisaatioiden johtajien ja työntekijöiden sekä luovan alan yrittäjien kestävien arvojen mukaisen toiminnan vahvistamiseen. Tutustumme koulutuksessa myös kulttuuripolitiikan merkitykseen kestävämmän kulttuurialan rakentamisen välineenä.

Opintojaksot:

Lisätietoja

Tutustu COSM-opintojen www-sivuun: https://cosm.humak.fi.

Lue myös uutinen Humakin verkkosivuilta (englanniksi).