Ammatillinen harjoittelu 3, Yhteisöpedagogi, 10 op 2022

TKI-/työelämälähtöinen harjoittelu ja valmennus voi sisältää esimerkiksi seuraavia tehtäviä, jotka opiskelija valitsee kehittymissuunnitelmaan perustuen mielekkäällä tavalla

 • toiminnan, tapahtumien tai seminaarien suunnittelu, toteuttaminen arviointi järjestö- ja nuorisotyössä
 • ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö nuoriso- ja järjestötyössä
 • sukupuoli- tai kulttuurisensitiivinen työ
 • kotoutumista edistävä työ
 • erityiskasvatukseen tai lastensuojeluun liittyvät tehtävät
 • kasvatuksellisten ja toiminnallisten menetelmien soveltaminen erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä
 • kouluttaminen, ohjaus, neuvonta ja valmennus sisältäen tukihenkilötoiminnan
 • viestintä- ja vaikuttamistoiminta, viestinnän muotojen ja kanavien kehittäminen sekä markkinointiosaamisen vahvistaminen erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä/verkostoissa
 • uusien työmuotojen tai toimintamallien kokeileva kehittäminen järjestö- ja nuorisotyössä
 • vapaaehtois- tai vertaistoiminnan koordinointi tai kehittäminen

Miten löydän harjoittelupaikan?

Harjoittelupaikan etsinnässä voit hyödyntää Tuudo-sovelluksen harjoittelu- ja työpaikkailmoituksia (huom. käytät sovellukseen kirjautumiseen Humakin tunnuksia, jotka saat kun sinulla on opiskeluoikeus avoimessa AMK:ssa). Voit selata työpaikkoja myös career.humak.fi -verkkopalvelussa applikaation lisäksi, mutta tarvitset siihenkin kirjautumiseen Humakin käyttäjätunnukset.  Voit etsiä harjoittelupaikan myös itse. Se voi olla alan yrityksessä, yhteisössä, hankkeessa tai muussa yhteisössä. Myös harjoittelusta vastaava lehtori auttaa sinua tarvittaessa harjoittelupaikan etsinnässä esim. Humakin TKI-hankkeista tai Humakin työelämäkumppaneiden piiristä. Lue lisää harjoittelupaikan löytämisestä Harjoittelun käsikirjasta kohdasta 2.2.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot, harjoittelu
Toteutusaika 30.08.2021 – 06.08.2022
Aikataulut
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 23:59:00
Vastuuhenkilö  Minna Rajalin (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 356)

 

Opiskelija

 • vahvistaa pedagogista, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista ja kansainvälistä osaamistaan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä tai hanketyössä
 • pystyy reflektoimaan käytännön toimintatapoja sekä ammatillista oppimistaan tutkivaa tiedonrakentelua todentaen
 • osaa suunnitella ja toteuttaa ammatillisen osaamisensa vahvistumista osoittavat näytöt
 • kykenee arvioimaan ammatillisen osaamisen vahvistumista suhteessa (harjoitteluille) asetettuihin tavoitteisiin ja yhteisöpedagogin kompetensseihin