Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op

Opintojakso on 2. tason syventävä harjoittelu. Harjoittelu suoritetaan kotimaassa tai ulkomailla ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoitteluun sisältyy organisaation tai muun yhteisön tuotannon tai kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi opiskelijan valitsemalla tuotantoprosessin osa-alueella.

Harjoittelu suoritetaan alan työpaikassa ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoitteluun sisältyy:

 • Harjoittelusopimuksen ja -suunnitelman laadinta
 • Harjoittelupaikan toimintaan perehtyminen
 • Harjoittelu harjoittelusuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti (240 h)
 • Harjoitteluraportin laadinta ja oman oppimisen arviointi.
 • Työelämäseminaariin osallistuminen.

Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op -opintojakso kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 3. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin opin­toi­hin. Katso opintojen etenemisen mallista (verkkotutkinto) tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa. Huomaa, että harjoittelun aikana opiskelija on Humakin opiskelijatapaturmavakuutuksen piirissä.

Ennakkovaatimukset

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että Kulttuurituotannon perusteet 10 op ja Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op -opintojaksot ovat suoritettuja ennen harjoittelua. Harjoittelu sisältyy kulttuurituotannon koulutuksen väyläkriteereihin.

Miten löydän harjoittelupaikan?

Harjoittelupaikan etsinnässä voit hyödyntää Tuudo-sovelluksen harjoittelu- ja työpaikkailmoituksia (huom. käytät sovellukseen kirjautumiseen Humakin tunnuksia, jotka saat kun sinulla on opiskeluoikeus avoimessa AMK:ssa). Voit selata työpaikkoja myös career.humak.fi -verkkopalvelussa applikaation lisäksi, mutta tarvitset siihenkin kirjautumiseen Humakin käyttäjätunnukset. Voit etsiä harjoittelupaikan myös itse. Se voi olla alan yrityksessä, yhteisössä, hankkeessa tai muussa yhteisössä. Myös harjoittelusta vastaava lehtori auttaa sinua tarvittaessa harjoittelupaikan etsinnässä esim. Humakin TKI-hankkeista tai Humakin työelämäkumppaneiden piiristä. Lue lisää harjoittelupaikan löytämisestä Harjoittelun käsikirjasta kohdasta 2.2.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot, harjoittelu
Toteutusaika 31.08.2022 – 30.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat  240 tuntia harjoittelua opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa ja työelämäseminaariin osallistuminen. Katso Opiskelijan oppaasta työelämäseminaarien ajankohdat. Huom. Jos opiskelija tekee harjoittelun kesällä, osallistuu hän syyskuun työelämäseminaariin.
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.05.2023 23:59:00
Vastuuhenkilö Jyrki Simovaara (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • osaa organisoida tuotantoja ja kehittämisprojekteja tai niiden osa-alueita
 • hallitsee kehittämistoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen
 • vahvistaa osaamistaan valitsemallaan tuotantoprosessin osa-alueella
 • kehittää toimi- ja ammattialan käytäntöjä
 • laajentaa ammatillisia verkostojaan
 • tarkentaa urasuunnitelmaansa ja selventää ammatillista identiteettiään.

 

 

150,00