Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op, (0/20-21) UUTUUS!

Syvennä osaamistasi valitsemallasi tuotantoprosessin osa-alueella!

 

150,00 

40 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot, harjoittelu
Toteutusaika 01.09.2020–31.07.2021
Aikataulut 240 tuntia harjoittelua opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa ja työelämäseminaariin osallistuminen. Katso työelämäseminaarien ajankohdat tästä. Huom. Jos opiskelija tekee harjoittelun kesällä 2021, osallistuu hän syyskuun 2021 työelämäseminaariin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 23:59:00
Vastuuhenkilö Benny Majabacka (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 399)

Sisältö

Opintojakso on 2. tason syventävä harjoittelu. Harjoittelu suoritetaan kotimaassa tai ulkomailla ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoitteluun sisältyy organisaation tai muun yhteisön tuotannon tai kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi opiskelijan valitsemalla tuotantoprosessin osa-alueella.

Muita harjoitteluun sisältyviä suorituksia ovat:

  • Harjoittelusopimuksen ja -suunnitelman laadinta
  • Harjoittelu harjoittelusuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti (240 h)
  • Harjoitteluraportin laadinta ja oman oppimisen arviointi
  • Työelämäseminaariin osallistuminen harjoittelun päätteeksi. Seminaareja järjestetään viisi kertaa lukuvuoden aikana. Katso lukuvuoden 2020-2021 työelämäseminaarien aikataulut tästä.

Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op -opintojakso kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 3. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa. Huomaa, että harjoittelun aikana opiskelija on Humakin opiskelijatapaturmavakuutuksen piirissä. Lue lisää tästä.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • osaa organisoida tuotantoja ja kehittämisprojekteja tai niiden osa-alueita
  • hallitsee kehittämistoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen
  • vahvistaa osaamistaan valitsemallaan tuotantoprosessin osa-alueella
  • kehittää toimi- ja ammattialan käytäntöjä
  • laajentaa ammatillisia verkostojaan
  • tarkentaa urasuunnitelmaansa ja selventää ammatillista identiteettiään.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että Kulttuurituotannon perusteet 10 op ja Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op -opintojaksot ovat suoritettuja ennen harjoittelua. Harjoittelu sisältyy kulttuurituotannon koulutuksen väyläkriteereihin.

Miten löydän harjoittelupaikan?

Harjoittelupaikan etsinnässä voit hyödyntää Tuudo-sovelluksen harjoittelu- ja työpaikkailmoituksia (huom. käytät sovellukseen kirjautumiseen Humakin tunnuksia, jotka saat kun sinulla on opiskeluoikeus avoimessa AMK:ssa). Voit selata työpaikkoja myös career.humak.fi -verkkopalvelussa applikaation lisäksi, mutta tarvitset siihenkin kirjautumiseen Humakin käyttäjätunnukset. Voit etsiä harjoittelupaikan myös itse. Se voi olla alan yrityksessä, yhteisössä, hankkeessa tai muussa yhteisössä. Myös harjoittelusta vastaava lehtori auttaa sinua tarvittaessa harjoittelupaikan etsinnässä esim. Humakin TKI-hankkeista tai Humakin työelämäkumppaneiden piiristä. Lue lisää harjoittelupaikan löytämisestä Harjoittelun käsikirjasta kohdasta 2.2.