Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op 2022

Opintojakso on 1. tason perusharjoittelu. Harjoittelu suoritetaan alan työpaikassa ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoitteluun sisältyy:

  • Harjoittelusopimuksen ja -suunnitelman laadinta
  • Harjoittelupaikan toimintaan perehtyminen
  • Harjoittelu harjoittelusuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti (240 h)
  • Harjoitteluraportin laadinta ja oman oppimisen arviointi.
  • Työelämäseminaariin osallistuminen.

Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op -opintojakso kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 1. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso opintojen etenemisen mallista (verkkotutkinto) tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa. Huomaa, että harjoittelun aikana opiskelija on Humakin opiskelijatapaturmavakuutuksen piirissä.

Ennakkovaatimukset

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojakso on suoritettu ennen harjoittelua. Harjoittelu sisältyy kulttuurituotannon koulutuksen väyläkriteereihin ja valinnaisena Tuottajan perusteet -osaamiskokonaisuuteen.

Miten löydän harjoittelupaikan?

Harjoittelupaikan etsinnässä voit hyödyntää Tuudo-sovelluksen harjoittelu- ja työpaikkailmoituksia (huom. käytät sovellukseen kirjautumiseen Humakin tunnuksia, jotka saat kun sinulla on opiskeluoikeus avoimessa AMK:ssa). Voit selata työpaikkoja myös career.humak.fi -verkkopalvelussa applikaation lisäksi, mutta tarvitset siihenkin kirjautumiseen Humakin käyttäjätunnukset.  Voit etsiä harjoittelupaikan myös itse. Se voi olla alan yrityksessä, yhteisössä, hankkeessa tai muussa yhteisössä. Myös harjoittelusta vastaava lehtori auttaa sinua tarvittaessa harjoittelupaikan etsinnässä esim. Humakin TKI-hankkeista tai Humakin työelämäkumppaneiden piiristä. Lue lisää harjoittelupaikan löytämisestä Harjoittelun käsikirjasta kohdasta 2.2.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot, harjoittelu
Toteutusaika 01.09.2021 – 31.07.2022
Aikataulut 240 tuntia harjoittelua opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa ja työelämäseminaariin osallistuminen. Katso Opiskelijan oppaasta työelämäseminaarien ajankohdat. Huom. Jos opiskelija tekee harjoittelun kesällä, osallistuu hän syyskuun työelämäseminaariin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 23:59:00
Vastuuhenkilö  Elisa Vesanen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 283)

 

Opiskelija:

  • rakentaa omaa ammatillista identiteettiään
  • verkostoituu alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.