Yhteisöpedagogi

Osallistava pedagogiikka 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

75,00 

Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op (0/20-21) UUTUUS!

45,00 

Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS

75,00 

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

75,00 

Toimijuuden edistäminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op, (0/20-21)

75,00 

Yrittäjyys 5 op, (0/20-21)

75,00 

Yritystoiminnan perusteet 5 op, (0/20-21)

75,00