Yhteisöpedagogi

TKI-osaaminen 5 op, kesä

75,00 

TKI-osaaminen 5 op, kevät

75,00 

TKI-osaaminen 5 op, syksy

75,00 

Yhteisöpedagogi (AMK) polkuopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

Coaching-based approach 5 ECTS, Summer

75,00 

Community Educators as Adventure Education Experts 5 ECTS, Spring

75,00 
Seikkailukasvatus taso 1 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot  Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 10 opintopistettä ja Lajitekniset perustaidot 10 opintopistettä.

Seikkailukasvatus taso 1, 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 
Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus. Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Järjestöosaaja 5 op, Toimijuuden edistäminen 5 op ja Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5 op.

Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

195,00 
Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Yksilön kasvu ja kehitys 5 opintopistettä, Osallistava pedagogiikka 5 opintopistettä, Valmentava työote 5 opintopistettä ja Toimijuuden edistäminen 5 opintopistettä.

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Nuorisotyön osaajan opinnot 15 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op, Yksilön kasvu ja kehitys 5 op ja Toimijuuden edistäminen 5 op

Nuorisotyön osaaja 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS)

Moninaisuuden osaaja 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Monikulttuurisuusosaaminen ja kototutuminen 5 opintopistettä, Monimuotoinen yhteiskunta 5 opintopistettä, Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä, Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 opintopistettä. 

Moninaisuuden osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 opintopistettä, Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 opintopistettä, Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 opintopistettä ja Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen: projekti tai kehittämistehtävä 15 opintopistettä. 

Kouluttajan digitaitojen kehittyminen 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)