Yhteisöpedagogi

Community educators as NGO and youth work experts 5 ECTS, spring 2021

75,00 

Human Rights and Diversity 5 ECTS, spring 2021

75,00 

TKI-osaaminen 5 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

75,00 

Yhteisöpedagogi (AMK) väyläopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

300,00 

Community Educators as Adventure Education Experts 5 ECTS, Summer 2021

75,00 

Yhteisöpedagogi (YAMK) -väyläopinnot 20 op (Verkko-opinnot) UUTUUS!

300,00 

Seikkailukasvatus taso 1, 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Kehity järjestöammattilaisena 13 op -osaamiskokonaisuus UUTUUS!

195,00 

Englanti 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – Yhteisöpedagogi (Ei loppukoetta)

75,00 

Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

75,00 

Englanti 5 op, kesä 2021 (3/20-21) – Yhteisöpedagogi (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot)

75,00 

Hyvinvointipalvelut 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00