Yhteisöpedagogi

Community educators as NGO and youth work experts 5 ECTS, spring 2021

75,00 

Human Rights and Diversity 5 ECTS, spring 2021

75,00 

Yhteisöpedagogi (AMK) väyläopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

300,00 

Community Educators as Adventure Education Experts 5 ECTS, Summer 2021

75,00 

Yhteisöpedagogi (YAMK) -väyläopinnot 20 op (Verkko-opinnot) UUTUUS!

300,00 

Seikkailukasvatus taso 1, 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Hyvinvointipalvelut 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Mångkulturell kompetens och integration 5 sp, våren 2021 (2/20-21) NYHET!

75,00 

Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, våren 2021 (2/20-21)

75,00 

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

75,00