Työyhteisön kehittäjä

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Yrittäjyys 5 op, (0/20-21)

75,00 

Yritystoiminnan perusteet 5 op, (0/20-21)

75,00