Työyhteisön kehittäjä

TKI-osaaminen 5 op, kesä

75,00 

TKI-osaaminen 5 op, kevät

75,00 

TKI-osaaminen 5 op, syksy

75,00 
Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 opintopistettä, Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 opintopistettä, Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 opintopistettä ja Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen: projekti tai kehittämistehtävä 15 opintopistettä. 

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

300,00 
Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 opintopistettä, Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä, Osallisuus työyhteisöissä 5 opintopistettä ja Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 opintopistettä. 

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, syksy

45,00 
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op, Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op ja Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 op -osaamiskokonaisuus

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kesä

75,00 

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kevät

75,00 

Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op, syksy

75,00 

Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op, syksy

75,00 

Työsuhdeasiat 5 op, syksy

75,00