Tulkkaus

Finlandssvenskt teckenspråk (Suomenruotsalainen viittomakieli) 5 sp, hösten

75,00 

Henkilökohtaisen talouden hallinta 5 op

75,00 

Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op, kevät

75,00 

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op, kevät

75,00 

Lukupiiri 5 op

75,00 

International competence for interpreter 5 ECTS

75,00 

International Sign 5 ECTS

75,00 

Interpreting in international settings 5 ECTS

75,00 

Multimodal Interaction in Professional Contexts 3 ECTS

45,00 

Silmäys kuurojen historiaan 3 op

45,00 

Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op

45,00 

Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op, kevät

75,00