Tulkkaus

TKI-osaaminen 5 op, kesä

75,00 

TKI-osaaminen 5 op, kevät

75,00 

TKI-osaaminen 5 op, syksy

75,00 
Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä, Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 opintopistettä, Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 opintopistettä, Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 opintopistettä ja Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä.

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus, (tulkkaus muulla kuin suomen kielellä)

300,00 
Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä, Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 opintopistettä, Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 opintopistettä, Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 opintopistettä ja Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä.

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuuus (suomen kielellä)

300,00 
Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 opintopistettä, Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus 5 opintopistettä, Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 opintopistettä, Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä ja Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus on suunnattu Tulkki AMK-tutkinnon suorittaneille.

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op -osaamiskokonaisuus, HELSINKI

300,00 

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen 2 op -kurkistuskurssi (ILMAINEN)

Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op -kurkistuskurssi (ILMAINEN)

Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, kesä

45,00 

Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, syksy

45,00 

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kesä

75,00 

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kevät

75,00