Kurssit

Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op, kevät

75,00 
Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus. Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Järjestöosaaja 5 op, Toimijuuden edistäminen 5 op ja Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5 op.

Kehity järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

195,00 
Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Yksilön kasvu ja kehitys 5 opintopistettä, Osallistava pedagogiikka 5 opintopistettä, Valmentava työote 5 opintopistettä ja Toimijuuden edistäminen 5 opintopistettä.

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Nuorisotyön osaajan opinnot 15 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op, Yksilön kasvu ja kehitys 5 op ja Toimijuuden edistäminen 5 op

Nuorisotyön osaaja 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS)

Moninaisuuden osaaja 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Monikulttuurisuusosaaminen ja kototutuminen 5 opintopistettä, Monimuotoinen yhteiskunta 5 opintopistettä, Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä, Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 opintopistettä. 

Moninaisuuden osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 opintopistettä, Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 opintopistettä, Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 opintopistettä ja Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen: projekti tai kehittämistehtävä 15 opintopistettä. 

Kouluttajan digitaitojen kehittyminen 15 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Innovaatiot ja muutosjohtaminen 5 opintopistettä, Ulkoistaminen ja verkostojen rakentaminen 5 opintopistettä, Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 opintopistettä ja Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen: projekti tai kehittämistehtävä 15 opintopistettä. 

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 op -osaamiskokonaisuus (UUTUUS!)

300,00 
Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 opintopistettä, Monimuotoisuus työyhteisössä 5 opintopistettä, Osallisuus työyhteisöissä 5 opintopistettä ja Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 opintopistettä. 

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Englanti 5 op, Kulttuurituotanto (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot), kesä

75,00 

Englanti 5 op, Kulttuurituotanto (ei loppukoetta), kesä

75,00 

Suomea suomeksi edistyneille 5 op, kesä

75,00 

Suomea suomeksi edistyneille 5 op, syksy

75,00