Kurssit

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä, Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 opintopistettä, Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 opintopistettä, Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 opintopistettä ja Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä.

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus, (tulkkaus muulla kuin suomen kielellä)

300,00 
Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä, Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 opintopistettä, Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 opintopistettä, Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 opintopistettä ja Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä.

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuuus (suomen kielellä)

300,00 
Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op, Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op ja Kulttuuripolitiikka 5 op.

Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 op -osaamiskokonaisuus

Kulttuurituottajan taloussalkku 15 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Taloussuunnittelu ja hallinto 5 op, Kulttuurin rahoitus 5 op ja Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 6 op.

Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja rahoituksen perusteet 15 op -osaamiskokonaisuus

Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Markkinointi 5 op, Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, Yrittäjyys 5 op ja Yritystoiminnan perusteet 5 op.

Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 op -osaamiskokonaisuus

Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op ja Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op

Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuus

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 opintopisteen osaamiskokonaisuus koostuu opintojaksoista Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 opintopistettä, Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus 5 opintopistettä, Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 opintopistettä, Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 opintopistettä ja Tulkkauksen tutkimus 5 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus on suunnattu Tulkki AMK-tutkinnon suorittaneille.

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op -osaamiskokonaisuus, HELSINKI

300,00 

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen 2 op -kurkistuskurssi (ILMAINEN)

Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op -kurkistuskurssi (ILMAINEN)

Seikkailukasvatus taso 1 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot  Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 10 opintopistettä ja Lajitekniset perustaidot 10 opintopistettä.

Seikkailukasvatus taso 1, 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 
Tuottajan viestintätaidot 10 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluva opintojaksot Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen 5 opintopistettä ja Mediataidot 5 opintopistettä. 

Tuottajan viestintätaidot 10 op -osaamiskokonaisuus

Tuottajuuden perusteet osaamiskokonaisuuden laajuus on 15-25 opintopistettä. Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Kulttuurituotannon perusteet 15 op ja Lakitieto ja etiikka 5 op. Lisäksi on mahdollisuus valita mukaan kokonaisuuteen Ammatillinen harjoittelu 1 Tuottajana toimiminen -opintojakso 10 op.

Tuottajuuden perusteet 15-25 op -osaamiskokonaisuus