Työyhteisön kehittäjä

TKI-osaaminen 5 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

75,00 

Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op, syksy 2020 (1/20-21)

150,00 

Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

75,00 

Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

Henkilökohtaisen talouden hallinta 5 op, (0/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kielellinen saavutettavuus 5 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

75,00 

Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21) – Yhteisöpedagogi

75,00 

Multimodal Interaction in Professional Contexts 3 ECTS (0/20-21) NEW!

45,00 

Silmäys kuurojen historiaan 3 op (0/20-21) UUTUUS!

45,00 

Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op (0/20-21) UUTUUS!

45,00 

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

75,00