Tulkkaus

Avainsana

TKI-osaaminen 5 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuus, (tulkkaus muulla kuin suomen kielellä) 2020-2021

300,00 

Kirjoitustulkkaus 30 op -osaamiskokonaisuuus (suomen kielellä) 2020-2021

300,00 

Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op -kurkistuskurssi (0/20-21), ILMAINEN

Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op -kurkistuskurssi (0/20-21), ILMAINEN

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

75,00 

Henkilökohtaisen talouden hallinta 5 op, (0/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kielellinen saavutettavuus 5 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

75,00 

Tukiviittomien alkeet 2 op, kesä 2021 (2/20-21) UUTUUS!

30,00 

Lukupiiri 5 op (0/20-21)

75,00 

Multimodal Interaction in Professional Contexts 3 ECTS (0/20-21) NEW!

45,00