Kulttuurituotanto

Kielellinen saavutettavuus 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Markkinointi 5 op, kevät 2020 (2/20-21)

75,00 

Palvelumuotoilu (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Tulevaisuuden ennakointi (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Yhteisöjen kehittäminen (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op 3/3, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21) – Kulttuurituotanto

75,00 

Lukupiiri 5 op (0/20-21)

75,00 

Multimodal Interaction in Professional Contexts 3 ECTS (0/20-21) NEW!

45,00 

Silmäys kuurojen historiaan 3 op (0/20-21) UUTUUS!

45,00 

Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op (0/20-21) UUTUUS!

45,00 

Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS

75,00