Kulttuurituotanto

COSM 1: Kulttuuriorganisaatioiden kestävä johtaminen 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

75,00 

COSM 2: Kestävyys luovien alojen yritystoiminnassa ja organisaatioissa 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

75,00 

COSM 3: Kulttuurituotanto ja kestävyyden ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet 5 op (YAMK), kevät 2021 UUTUUS!

75,00 

Kulttuurituottaja (AMK) -väyläopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

300,00 

Kulttuurituottaja (YAMK) -väyläopinnot 15 op (Verkko-opinnot) UUTUUS!

225,00 

Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja rahoituksen perusteet 15 op -osaamiskokonaisuus

225,00 

Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Tuottajan viestintätaidot 10 op -osaamiskokonaisuus UUTUUS!

150,00 

Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Englanti 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – Kulttuurituotanto

75,00 

Culture, Organisation & Sustainability Management (COSM) 15 op, Kevät 2021 UUTUUS!

225,00