Suomea suomeksi edistyneille 5 op, kesä

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Opetuksen kieli Suomi. Opintojakso on S2-opintojakso.
Toteutusaika 01.06.2022 – 31.07.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Eeva Pekanheimo (etunimi.sukunimi@humak.fi, tel. +358 400 349 284)

 

Suomi toisena ja vieraana kielenä opintojakso suomen kieltä hyvin osaaville. Opintojaksolla keskitytään erityisesti sanavaraston laajentamiseen sekä suomen kielen taidon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Opintojaksolla keskitytään sekä kirjalliseen että suulliseen suomen kieleen. Opintojaksolla opiskelijat tulkitsevat autenttisia tekstejä ja tuottavat niiden pohjalta omia tekstejään ja esityksiään. Opintojaksolla on sekä laajempia tehtäviä (mm. esitelmän laatiminen omaan alaan liittyvästä aiheesta sekä työnhakudokumenttien laatiminen) että runsaasti pienempiä, hands on -tyyppisiä automatisoituja tehtäviä, joiden avulla opiskelija valmistautuu opintojakson laajempiin tehtäviin ja joista opiskelija saa palautteen heti.

Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään selkeästi ja tuottamaan jäsentynyttä kieltä monimutkaisistakin aiheista ja ilmaisemaan itseään täsmällisesti. Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla taitotason C1-C2 saavuttaminen.

Sisältö:

 • kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. esitykset, kokoukset, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 • erilaiset esittely-, ohjaus- ja haastattelutilanteet
 • opinnäytetyön tiivistelmän kirjoittaminen
 • oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä

Kenelle?

Opintojakso on tarkoitettu suomen kieltä hyvin osaaville, joiden suomen kielen taitotaso on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Opintojakso soveltuu esimerkiksi yhteiskunnallisista aloista, sosiaalialasta sekä järjestö- ja nuorisotyöstä kiinnostuneille opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Toisaalta opintojakso soveltuu myös esim. järjestökentällä ja nuorison parissa jo toimiville henkilöille, jotka haluavat parantaa ja/tai päivittää suomen kielen osaamistaan.

Opiskelija

 • hallitsee laajalti oman alansa sanastoa sekä kirjallisesti että suullisesti
 • osaa toimia erilaisissa ammatillisissa tilanteissa suomen kielellä
 • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä jäsentyneesti suomen kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti
 • osaa toimia erilaisissa monimutkaisissakin haastattelu- ja ohjaustilanteissa suomeksi
 • selviytyy työnhausta suomeksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään suomen kielellä
 • osaa hankkia tietoa erilaisista suomenkielisistä oman alan lähteistä
 • ymmärtää asiatyylin ja arkikielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti