Mångfald i samhället 5 sp, våren 2022

Är du intresserad av ämnen som likabehandling, medborgaraktivism, hållbar utveckling och samhällets mångfald? Då är denna en kurs riktad till dig! Under kursen kommer du att bekanta dig med samhällelig verksamhet och granska vilka påverkningsmöjligheter vi, som medborgare har. Du kommer att bekanta dig med lagstiftning som berör mångfald och kulturell pluralism i vårt samhälle och kritiskt granska de samhälleliga strukturer som antingen främjar eller förhindrar mångfald. Du kommer att kunna samla på dig nödvändig social kunskap om jämlikhet och icke-diskriminering samt hållbar utveckling inom alla dess områden. Du kommer att lära dig att vara medveten om samhällets mångfald och värde och att professionellt utvärdera din relation till dessa. Kursen ger dig samhälleliga färdigheter som behövs för framtida arbete gällande likabehandling, jämlikhet och hållbar utveckling. Du lär dig skapa aktiviteter och evenemang som främjar likabehandling och ett aktivt medborgarskap.

Kursen lämpar sig för studeranden oavsett bransch. Ingen förhandskunskap behövs.

Kursen förverkligas helt och hållet som självständiga studier på Humaks inlärningsplattform Hoodle. Studerande kan i egen takt avlägga kursen inom ramarna för kursens angivna tidsramar.

Uppgifterna på kursen består av:

  • Uppgift 1. Introduktion i ämnet (1 sp)
  • Uppgift 2: Skriftlig uppgift: kartläggning över centrala begrepp samt reflektionstext över valt begrepp (1 sp)
  • Uppgift 3: Essä om hållbar utveckling (1,5 sp)
  • Uppgift 4: Videorapport över planen på ett evenemang/en kampanj som främjar aktivt medborgarskap (1,5 sp) Bedömning – kursen bedöms som godkänd/bör kompletteras – kursansvarig ger skriftlig feedback på uppgift 3 – bedömningen baserar sig på lärmålen för denna kurs – studerande bör uppvisa att hen behärskar minst 40% av kursens lärmål för att kunna bli godkänd i kursen
Utbildning Öppna YH
Studiesätt Nätstudier
Kursdatum 10.01.2022-30.04.2022
Schemaläggning Kursen förverkligas helt och hållet som självständiga studier på Humaks inlärningsplattform Hoodle. Studerande kan i egen takt avlägga kursen inom ramarna för kursens angivna tidsramar.
Sista anmäldningstid 02.01.2022 klo 23.59.
Kontaktperson Janina Sjöstrand (janina.sjostrand@humak.fi, tel. 0400 349 207)

Studerande:

  • är medveten om mångfalden och pluralismen i samhället och kan bedöma sitt förhållningssätt till dem på ett professionellt sätt
  • kan identifiera strukturer och verksamhetssätt som förhindrar eller stöder mångfald i samhället
  • känner till principerna för jämlikhet, mänskliga rättigheter, främjande av jämställdhet och hållbar utveckling och kan beakta dessa principer i det praktiska arbetet
  • känner till vikten av utbildning om mänskliga rättigheter i ett mångfaldigt samhälle och kan planera fostran om mänskliga rättigheter i praktiken
  • kan organisera och utveckla tillfällen och verksamhetsformer som främjar aktivt medborgarskap