Mångfald i samhället 5 sp, spring

Utbildning Öppna YH
Studiesätt Nätstudier
Kursdatum 07.01.2022 – 31.05.2022
Schemaläggning Studerande har möjlighet att studera i egen takt, förutsatt att hen följer uppgifternas deadline för inlämning.
Sista anmäldningstid 27.01.2022 klo 23.59.
Kontaktperson Janina Sjöstrand (janina.sjostrand@humak.fi, tel. 0400 349 207)

Studerande gör sig förtrogen med olika aspekter av samhällets mångfald och skapar tillfällen och aktiviteter som främjar ett aktivt medborgarskap. Studerande deltar i utvecklingen och genomförandet av en likabehandlingsplan eller av andra aktiviteter som främjar likabehandling.

Studerande:

  • är medveten om mångfalden och pluralismen i samhället och kan bedöma sitt förhållningssätt till dem på ett professionellt sätt
  • kan identifiera strukturer och verksamhetssätt som förhindrar eller stöder mångfald i samhället
  • känner till principerna för jämlikhet, mänskliga rättigheter, främjande av jämställdhet och hållbar utveckling och kan beakta dessa principer i det praktiska arbetet
  • känner till vikten av utbildning om mänskliga rättigheter i ett mångfaldigt samhälle och kan planera fostran om mänskliga rättigheter i praktiken
  • kan organisera och utveckla tillfällen och verksamhetsformer som främjar aktivt medborgarskap