Courses

Finlandssvenskt teckenspråk (Suomenruotsalainen viittomakieli) 5 sp, autumn

75,00 

Mångfald i samhället 5 sp, spring

75,00 

Mångkulturell kompetens och integration 5 sp, autumn

75,00 

Mångkulturell kompetens och integration 5 sp, summer

75,00 

Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, autumn

75,00 

Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, summer

75,00 

Multimodal Interaction in Professional Contexts 3 ECTS

45,00 

International competence for interpreter 5 ECTS

75,00 

International Sign 5 ECTS

75,00 

Interpreting in international settings 5 ECTS

75,00