Avoin AMK

Humakin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen niin alan vaihtajille, korkeakouluopinnoista kiinnostuneille, työelämässä toimiville osaamisen täydentäjille kuin yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneillekin. Suurin osa avoimen AMK:n opinnoista on suoritettavissa joustavasti verkko-opintoina.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Humanistisen ammattikorkeakoulun AMK- ja ylempi AMK -tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, useasta opintojaksosta koostuvia laajempia osaamiskokonaisuuksia, kurkistuskursseja, tutkinto-opintoihin tähtääviä polkuopintoja tai toisen asteen opiskelijoille suunnattuja väyläopintoja.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot Humakissa

  • tarjoavat näköalapaikan kulttuurituottajan, tulkin ja yhteisöpedagogin ammattikentille.
  • mahdollistavat osaamisen ja ammattitaidon kehittämisen.
  • ovat hyödyllisiä, jos haet opiskelupaikkaa Humakista, sillä ne voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa.
  • voivat antaa arvokkaita alasuuntautuneisuuspisteitä yhteishaussa.
  • soveltuvat itsensä kehittämisestä kiinnostuneille, välivuottaan viettäville tai koulutusaloillemme aikovalle opiskelijalle.

Lue lisää avoimen opinnoista

Selaa ajankohtaista opintotarjontaa

Verkkokaupan tuoteosastoja ja opintoja, joiden ilmoittautuminen on käynnissä pääset selaamaan verkkokaupan etusivulta

Tilaa sähköinen uutiskirje

Voit tilata maksuttoman Humakin yleisen ja/tai Humakin avoimen AMK:n uutiskirjeen rastittamalla kiinnostuksen kohteesi uutiskirjeen tilauslomakkeella.

Selaa opintojaksoja

Multimodal Interaction in Professional Contexts 3 ECTS

45,00 

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 3 op -kurkistuskurssi (ILMAINEN)

Yhteisöjen kehittäminen (YAMK) 5 op, kevät

75,00 
Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 opintopisteen osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op, Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op ja Kulttuuripolitiikka 5 op.

Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 op -osaamiskokonaisuus

Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, sommaren

75,00 
Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op ja Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op

Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuus

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kevät

75,00 

Tulkki (AMK) polkuopinnot 60 op , Viittomakielen tulkkaus (Lähiopetus, HELSINKI)

300,00 

Kaikki opintojaksot